حفاری چاه چیست ؟

عملی است که بر روی زمین وبه صورت قطر دایره شکل مانند تصویر زیر به عرض عموماً 60 سانتیمتر به تا 200 سانتی متر و اندازه های بیشتر برای هدف های مختلف از جمله دفع فاضلاب ، رسیدن به آب های زیر زمینی ، چاه ارت ساختمان دفع ولتاژهای اضافه و سیستم کانال هوا برای مترو و… حفر چاه جذبی یا آب باران یا چاهک هایی به صورت عموماً استوانه ای و در مواردی مربع شکل به سمت داخل زمین حفاری می گردد را حفاری چاه جذبی یا حفر چاه می گویند.

در ادامه بیشتر با انواع چاه ها از جمله نحوه حَفر چاه جذبی و حَفر چاه آب باران و طرز صحیح حفاری چاه فاضلاب و دستمزد حفر چاه آشنا می شویم.

 • حفر چاه فاضلاب
 • حفر چاه جذبی
 • حفاری چاه آب
 • حفاری میله چاه
 • حفر چاه آب باران
 • کندن چاه فاضلاب
 • چاه ارت
 • بهترین زمان برای حفر چاه جذبی فاضلاب
 • نرخ اتحادیه حفر چاه
 • چگونه چاه فاضلاب بکنیم
 • و کلیه امور مربوط به حفاری را عضو عمل حفاری چاه می نامند.